Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Amsterdam Production Unit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe en/of indirecte schade en/of verlies ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Amsterdam Production Unit behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. De Site kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Amsterdam Production Unit heeft geen zeggenschap over deze websites. Amsterdam Production Unit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Amsterdam Production Unit of haar licentiegevers. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Amsterdam Production Unit worden verveelvoudigd. Mocht Amsterdam Production Unit op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Amsterdam Production Unit het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen